Ценова листа на услугите

Аварийно отключване на автомобил – от 40лв.

Диагностика през OBD II букса – 30лв.

Изработка на авто ключ с имобилайзер (дубликат) – от 50лв.

Програмиране на клиентски ключ – от 50лв.

Нарязване на механичен ключ (клиентски) – от 20лв.

Подмяна корпус на авто ключ (с наш консуматив) – от 30лв.

Подмяна на батерия за дистанционно управление (с наш консуматив) – от 10лв.

Подмяна на микро ключ (бутон) – от 15лв.

Ремонт на авто ключалки и брави – от 30лв.

Премахване на заключване на волана – от 100лв.

Премахване (изключване) на имобилайзер – от 90лв.

Посещение на адрес (в рамките на град София) – от 20лв.

Посещение на адрес (извън град София) – от 30лв.

Забележки:

Нашите цени се изчисляват, като се вземат предвид няколко критерия:

– Ниво на спешност: време за изпълнение на услугата (приоритетна заявка или планирана заявка)

– Ниво на сложност – ниво на умение на техника и вид на използваните инструменти

– Продължителност на интервенцията – времето, необходимо за извършване на услугата