skip to Main Content
0893 837 214 7 дни в седмицата

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Две от най-често налагащите се операции, когато става въпрос за автоключарски услуги, са обучение на ключ и извличане на секюрити код. Всеки нов ключ, независимо дали е ключ с дистанционно или само с транспондер минава през обучение.

Нов ключ се изработва, ако старият е откраднат, изгубен или, ако клиентът желае да има негов дубликат. Това винаги е от полза, тъй като в повечето случаи дилърите продават автомобилите само с един ключ. Ако той изчезне или спре да фукционира, се налага аварийна изработка на нов, което оскъпява услугата.

Автомобилите, произведени след 1995 година имат имобилайзер, а ключовете им са с чип, известен още като транспондер. При поставянето на ключа в ключалката на патрона се осъществява комуникация между чипа и имобилайзера. Тогава специален криптиран код бива разпознат и това деактивира имобилазйер системата.

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Колкото по-нов е един автомобил, толкова по-сложни са защитите. В ключът се записва не само секюрити кода, а още много информация за самия автомобил. Например чиповете тип rolling code постоянно обменят данните и ротират страниците с тях при всяко запалване на автомобила. По този начен се цели чипът да не може да бъде дублиран.

Когато се стигне до изработване на нов ключ, информацията от стария трябва да бъде разчетена. Това става посредством специализирана диагностична апаратура. Секюрити кодът може да бъде екстрактнат с кабел през ОБД буксата или от модула, ако той бъде свален. След това ключът се програмира и отново през ОБД буксата се записва новата информация.

Ако изработването на ключа става по стария, тоест прави се негов дубликат, информацията може да бъде разчетена направо от него и записана на новия ключ със специализирана апаратура.

Обучение на ключ и извличане на секюрити код в Ключарските ателиета на Baukey

В ключарските ателиета на Baukey разполагаме със специализиран софтуер и хардуер.  При нас работят и едни от най-квалифицираните професионалисти в бранша, които имат опит не само в работата с електроника, но и в демонтажа и монтажа. Това е от изключително значение, тъй като често при обучението на ключ и извличане на секюрити код се налага модулът или имобилайзерът да бъдат свалени.

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Обучение на ключ и извличане на секюрити код

Благодарение на всичко това ние ще дублираме и програмираме новия транспондер за Вашия автомобил и ще извършим всички дейности, включващи услугата, бързо, ефикасно и прецизно.

Цени за обучение на ключ и извличане на секюрити код*:

  • Екстрактване на секюрити код през ОБД – от 20 до 40 лв.
  • Екстрактване на секюрити код – демонтаж и монтаж на модул – от 20 до 40 лв.
  • Подготовка на автоключ – дилърски през ОБД – от 30 до 50 лв.
  • Подготовка на автоключ – дилърски – демонтаж и монтаж на модул – от 30 до 60 лв.
  • Обучение на автоключ към имобилайзер през ОБД – от 20 до 40 лв.
  • Обучение на автоключ към имобилайзер – демонтаж и монтаж на модул – 40 до 150 лв.

* Цените варират в зависимост от модела на автомобила и сложността на операцията.

Back To Top