skip to Main Content
0893 837 214 7 дни в седмицата
Изключване на имобилайзер

Изключване на имобилайзер

Изключване на имобилайзер

Основната роля на имобилайзер системата е двигателят на автомобила да не може да бъде стартиран по неоторизиран начин. Това ще рече, че без да притежавате ключ със съответния чип, който да проведе комуникация с имобилайзера, няма как да запалите.

Всички западни автомобили, които са произведени след 1995 година и руски, модели след 2000 година, имат имобилайзер, монтиран в таблото или под него. За това в кутийките на ключовете им е разположен чип или така нареченият транспондер.

При поставянето на ключа в патрона започва комуникация между чипа и имобилайзера. Последният изпраща високочестотен сигнал, който чрез антената, намираща се в патрона, бива препратен към транспондера. Той отговаря и за да бъде запален автомобилът, имобилайзерът трябва да разпознае сигнала.

Изключване на имобилайзер

Изключване на имобилайзер

Имобилайзерите на по-съвременните автомобили изпращат уникален код към чип, а той връща персонален код. Съвпадението  между тях позволява осъществяването на връзка между имобилайзера и моторния компютър, за да може двигателят да стартира. Ако някъде по веригата нещо пречи връзката да бъде осъществена, колата не пали.

Всичко това е направено от производителите с цел вашият автомобил да бъде защитен от кражба по възможно най-ефикасния начин. Често обаче това създава главоболия на собствениците. Ако загубите своя ключ с транспондер, няма как да използвате автомобила си, дори да нарежете нов механичен ключ по кода на ключалката. Необходимо е специалист да изчете данните от имобилайзера и моторния компютър и да обучи нов ключ с чип.

В някои случаи имобилайзерът дефектира. Тогава официалните сервизи предлагат смяната му с нов. Това обаче е скъпо удоволствие и доста хора предпочитат просто да изключат или премахнат имобилайзера.

Тази операция обаче е сложна и може да бъде извършена от специалист със сериозни познания, с каквито разполагаме в Baukey. Освен това услугата изисква и специализиран софтуер. За това опитите на клиенти сами да деактивират имобилайзера на техния автомобил в почти всички случаи се увенчава с неуспех.

Изключване на имобилайзер

Изключване на имобилайзер

Два са начините, по които ние от Baukey, предприемаме изключване на оригинален имобилайзер. Най-добрият вариант това да стане е през ОБД буксата на автомобила. Не винаги обаче това е възможно. Другият вариант е демонтаж на модул и монтаж на емулатор.

Освен изключване на оригинален имобилайзер ние можем да изключим и допълнително монтиран имобилайзер.

Цените на всеки вид услуга зависят от модела на автомобила, както и от индивидуалната сложност на всеки един проблем. Специалистите на Baukey се ангажират да приложат своите познания и професионален опит в най-голяма степен и да разрешат проблемите, причинени от неизправност на имобилайзера на Вашия автомобил.

Цени за изключване на имобилайзер *:

  • Изключване на оригинален имобилазйер през ОБД – от 80 до 130 лв.
  • Изключване на оригинален имобилазйер с демонтаж на модул – от 80 до 150 лв.
  • Изключване на оригинален имобилазйер с демонтаж на модул и монтаж на емулатор – от 60 до 100 лв.
  • Изключване на допълнително монтиран имобилазйер – от 30 до 140 лв.

* Цените варират в зависимост от модела на автомобила и сложността на операцията.

Back To Top