Битови ключове

Секретни ключове
Те са най-разпространените ключове в България като вид. Обикновено се използват за отключване на секретни ключалки (т.нар. секретни патрони), които могат да бъдат монтирани в брави, врати, катинари, в брави за стъклени врати, ролетни щори и др. Секретните ключове отключват един ред заключващи пинове. Дубликатите на секретни ключове се правят със специални машини, които копират профила на оригиналния ключ с точност до десета от милиметъра. В нашето ключарско ателие в хипермаркет HomeMax София се изработват веднага, в колкото бройки пожелае клиента.

Ямкови ключове
Предлагаме изработка на дубликати на всички видове ямкови и секретни специални ключове в ключарското ни ателие BAUKEY София. Секретните специални или т.нар ямкови ключове (ключове с дупки), се отличават от секретните ключове по това, че от двете си страни те имат идентично нарязани ямки (малки кръгли дупки) с различен диаметър и дълбочина. Тази технология значително повишава секретността на заключването и прави ямковите ключалки значително по-сигурни.

Касови ключове
В ключарското ни ателие можете да направите дубликат на всички видове касови ключове. След като отидете на място в нашето ателие, майсторът ключар ще Ви консултира и ще Ви каже какъв е Вашият ключ и каква е цената за дубликат. Касовите ключове (също наричани перести ключове или ключове тип перка) се използват за отключване на касови брави, които могат да бъдат вградени във входни врати, интериорни врати, каси, сейфове и др.

Полусекретни ключове
Това са отливки (заготовки), които се нуждаят от допълнителна обработка (нарязване), за да се използват. Те са със сравнително ниска степен на секретност и са част от обикновените отливки, което обуславя и ограниченото им приложение. За изработката на дублаж на полусекретен ключ е необходимо да предоставите оригинален ключ на ключаря.